Adatvédelmi nyilatkozat

Köszöntjük a Szent István Bazilika weboldalán!                                                                                                                                            2019. november 27.


A weboldalt a Szent István Bazilika Gondnoksága (székhelye 1054 Budapest, Hercegprímás utca 7. I. em., továbbiakban: „Gondnokság”) üzemelteti és elkötelezett amellett, hogy a weboldal a jogszabályoknak, így az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Info törvény.”) rendelkezéseinek is megfelelően működjön. Jelen Nyilatkozat is a jogszabályoknak való teljes körű megfelelés érdekében készült. A Szent István Bazilika Gondnoksága fenntartja magának a jogot, hogy jelen Nyilatkozatot időről - időre módosítsa. A hatályos verzió a weboldalon, illetve a Gondnokság székhelyén elérhető. Erre tekintettel azt javasoljuk, hogy időnként látogasson ide, és nézze meg jelen Nyilatkozat legfrissebb változatát. (A Nyilatkozatban az aktuális frissítés időpontja mindig feltüntetésre kerül.)

Amennyiben a jelen Nyilatkozat valamely rendelkezésével kapcsolatban kérdése merülne fel, kérjük, hogy a gondnoksag@basilica.hu emailcímen vagy a Gondnokság székhelyére küldött postai küldeményben jelezze, és a lehető legrövidebb időn belül választ adunk kérdéseire.

1 – Az esetlegesen gyűjtött személyes adatok, adatkezelés jogalapja

A Gondnokság csak bizonyos személyes adatokat gyűjt. Amennyiben hírlevelet szeretne kapni, úgy regisztrációkor meg kell adnia utó- és vezetéknevét, e-mail címét.
A jelen Nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában a személyes adatok megadása önkéntes és az adatkezelés jogalapja az adatalany azaz az Ön hozzájárulása az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően kezeljük.
A Szent István Bazilika Gondnoksága biztosítja, hogy jelen Nyilatkozat eltérő rendelkezése hiányában, illetve törvény felhatalmazás nélkül az átadott személyes adatok harmadik személy részére ne kerüljenek továbbításra.  Szent István Bazilika Gondnoksága bíróság vagy más hatóság megkeresésére a személyes adatokat kiadhatja. Amennyiben megkeresésre attól számított 30 (harminc) napon belül, hogy a megsemmisítés mellőzését kérték, nem kerül sor, a személyes adat törlésre kerül. Adattovábbítás esetén az adatok megismerésének okát és idejét a Szent István Bazilika Gondnoksága jegyzőkönyvben rögzíti, illetve arról törvénynek megfelelően adattovábbítási nyilvántartást vezet.

2 – Felelősség, linkek, más honlapokkal való kapcsolat

Szent István Bazilika Gondnoksága nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldal használatából, annak használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.
 
A weboldal egyes részei más szolgáltatók anyagát tartalmazzák, illetve a más szolgáltatók anyagai a weboldalon megjelenő közvetlen linken érhetők el. Ezekért a Szent István Bazilika Gondnoksága nem felel.
 
Kizárólag a Szent István Bazilika Gondnoksága előzetes írásos beleegyezésével készíthető a http://www.bazilika.biz/ címre utaló link. A weboldalon található és más weboldalra mutató link nem jelenti a fenti beleegyezés megadását.
Harmadik személy oldalán található és a http://www.bazilika.biz/ weboldalra mutató linkért, azt ott található véleményekért, javaslatokért, információkért a Szent István Bazilika Gondnoksága nem felel. A Szent István Bazilika Gondnoksága kifejezetten kizárja a felelősségét az ilyen harmadik személy oldalán található információkért, és az azzal való kapcsolatért.


A Szent István Bazilika Gondnoksága minden ésszerű erőfeszítést megtesz annak érdekében, hogy a weboldalon található információ a
feltöltés időpontjában pontos legyen, ennek ellenére sem tud felelősséget vállalni a weboldalon található információk teljességéért és pontosságáért, tehát azok csak tájékoztató jellegűek. A Szent István Bazilika Gondnoksága fenntartja a jogot, hogy a weboldalhoz való hozzáférés jogát bármikor előzetes
értesítés és indokolás nélkül korlátozza vagy megszüntesse.

3 – Szellemi alkotások

A weboldalon megtalálható valamennyi szöveg, grafika, fotó, audio - vagy videóanyag, adatszerkezet, struktúra stb. tulajdonosa, illetve felhasználásra jogosultja a Szent István Bazilika Gondnoksága.

Amennyiben jogsértő tartalmat talál a weboldalon, kérjük, mielőbb írásban jelezze a gondnoksag@basilica.hu címen.

4 – A személyes adatokhoz fűződő jogok

Az érintett bármikor tájékoztatást kérhet Szent István Bazilika Gondnoksága által kezelt személyes adataival kapcsolatosan, továbbá bármikor kérheti személyes adatai helyesbítését, zárolását vagy törlését.
A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve, az érintett bármikor tiltakozhat személyes adatai kezelésével szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag a Szent István Bazilika Gondnoksága mint adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, továbbá törvény által meghatározott egyéb esetekben.
A Szent István Bazilika Gondnoksága az érintett tiltakozását annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgálja. Amennyiben nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, az érintett a döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül pert indíthat a Szent István Bazilika Gondnokságával szemben.
Az érintett jogainak feltételezett megsértése esetére a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) vagy az Szent István Bazilika Gondnoksága ellen bírósághoz fordulhat.
A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra vonatkozó jogosultságait az érintett szintén bármikor gyakorolhatja, amennyiben kapcsolatba lép velünk a Szent István Bazilika Gondnokság 1054 Budapest, Hercegprímás utca 7. I. em. cím vagy a gondnoksag@basilica.hu email cím alatt.

5 – Cookies /”sütik”/ és spamek

A ‘sütik’ olyan információk, amelyeket egy honlap továbbít a felhasználók merevlemezére adattárolási célokból. A ’Sütik’ lehetővé teszik, hogy a honlap emlékezzen olyan fontos információkra, amelyek az oldal használatát kényelmesebbé teszik. Mint a legtöbb honlap, ez a honlap is sokféle célra használja a ’sütiket’, hogy az online élményt tökéletesítse. Követhető például a honlapra látogatók száma név nélküli (anonim) összesítés alapján. A ’sütik’ azt is lehetővé teszik, hogy a holnap felismerje, amikor visszatér a honlapra, hogy segítsünk Önnek a személyes igényeihez igazítani a szolgáltatásainkat. Ezekben az esetekben személyes adatokat is kapcsolhatunk a ’süti’ fájlhoz. Használja a web böngészője által kínált lehetőséget, ha nem szeretne ’sütit’ kapni, vagy ha szeretné úgy beállítani a web böngészőjét, hogy értesítse, amikor ’sütit’ kap. Klikkeljen böngészője ’Súgó’ fejezetére, ha szeretne többet tudni a ’süti’ beállítási lehetőségekről. Ha minden ’sütit’ kiiktat, előfordulhat, hogy nem tud élni a honlap nyújtotta valamennyi lehetőséggel.
Szent István Bazilika Gondnoksága kifejezetten elzárkózik az úgynevezett „spam” (kéretlen levelek) gyakorlatától. A Szent István Bazilika Gondnoksága tehát nem küld Önnek soha kéretlen leveleket vagy értesítéseket. Ha ilyet kapna, kérjük, a a gondnoksag@basilica.hu email címen jelezze, hogy a Szent István Bazilika Gondnoksága  meg tudja tenni a szükséges lépéseket.

Köszönjük megtisztelő figyelmét és izgalmas böngészést kíván a Szent István Bazilika Gondnoksága!

Eseménynaptár